top of page

“Jakt ska bedrivas på ett sunt sätt och för mig är det lika viktigt att hunden är med som att bössan är det. Som jägare är man ansvarig hela vägen från skott till tallrik och röken är ett naturligt sätt att fullfölja den processen."

 

- Erik Bergh

bottom of page