“Jakt ska bedrivas på ett sunt sätt och för mig är det lika viktigt att hunden är med som att bössan är det. Som jägare är man ansvarig hela vägen från skott till tallrik och röken är ett naturligt sätt att fullfölja den processen."

 

- Erik Bergh

© 2015 Berghs Rök, Sanda Sandgårde 192, 623 79 Klintehamn

erikbergh@live.se                0705-27 42 48

Web design Maria Backlund