top of page

Nyfikenhet, innovation & tid

All tillverkning sker i snickeriverkstaden i Barlingbo, bortsett från smidesarbetet som utförs av en smidesfirma på södra ön.  Då det är få personer inblandade är den höga och jämna kvaliteten garanterad.

 

Alla rökskåp som lämnar verkstaden är funktionstestade och stämplade av tillverkaren och den rök du köper har ett nummer och en signering. 

 

 

Industriell design

En sak var att få till en väl fungerande rök - en annan var att få till ett utseende som inte gick att jämföra med ett vandrande utedass.

 

Jag kom i kontakt med Ole Kaspersen som tillvardags är formkonsult och genom honom, Bo Löfgren, professor i industriell design vid KTH och Gotlands Högskola. 

 

Tillsammans utarbetade vi den modell som sedan blev den slutliga produkten.

 

 

bottom of page